คำสรรพนามคืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำสรรพนาม ตัวอย่างคำสรรพนามมีอะไรบ้าง

คำสรรพนามในภาษาไทยมีลักษณะอย่างไร คำสรรพนามคืออะไร ความหมายของคำสรรพนาม ลักษณะของคำสรรพนาม หน้าที่ของคำสรรพนาม ตัวอย่างคำสรรพนามมีอะไรบ้าง

คำสรรพนามคืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำสรรพนาม ตัวอย่างคำสรรพนามมีอะไรบ้าง

คำสรรพนามคืออะไร

คำสรรพนามนั้นเป็นคำที่ใช้ในการเรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของแทนคำนาม โดยมีประโยชน์ในการใช้เพื่อไม่ต้องเรียกคำนามนั้นๆ ซ้ำบ่อยครั้ง หรือการหลีกเลี่ยงการเรียกชื่อโดยตรง สำหรับคำสรรพนามนั้นมีอยู่ 7 ประเภท ดังต่อไปนี้ครับ

ประเภทคำสรรพนามในภาษาไทย

1. คำสรรพนามแทนตัวบุคคลหรือบุรุษสรรพนามเป็นคำสรรพนามที่ใช้เรียกแทนตัวเอง(บุคคลที่หนึ่ง) บุคคลที่สอง และบุคคลที่สาม เช่น ผม ฉัน กู ข้า (บุคคลที่หนึ่ง) คุณ เธอ แก เอ็ง มึง (บุคคลที่สอง) และ แก เขา ท่าน มัน (บุคคลที่สาม) ตัวอย่างการใช้งาน ผมคือทนายความ , ผมกับคุณเรารู้จักกันมานาน , ผมคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องของคุณ , ฉันรักเขามากกว่าคุณ เป็นต้น

2. คำสรรพนามใช้สำหรับชี้ระยะ หรือคำนิยมสรรพนาม เป็นคำสรรพนามที่ใช้สำหรับการบอกระยะว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล เช่น นี่ นั่น โน้น โน่น นู้น ตัวอย่างการใช้ นั่นเป็นหมาของใคร โน่นเป็นบ้านของลุงเอง เป็นต้น

3. คำสรรพนามที่ใช้บอกถึงความไม่แน่นอน หรือไม่เฉพาะเจาะจง เรียกว่า อนิยมสรรพนาม เช่น อะไร ใคร ที่ไหน ทำไม สิ่งใด ตัวอย่างการใช้ ใครเป็นทหารเรือบ้างนะ , นักเรียนคนไหนไม่ได้ทำการบ้านมาจะถูกลงโทษ , จะไปที่ไหนก็เรื่องของฉัน เป็นต้น

4. คำสรรพนามที่ใช้เป็นคำถาม หรือการใช้แทนคำนาม เรียกว่า ปฤจฉาสรรพนาม เช่น ใคร อะไร ที่ไหน อย่างไร ทำไม เมื่อใด ฯลฯ ตัวอย่างการใช้ เช่น ใครเป็นหัวหน้าห้อง , พ่อบอกหรือเปล่าว่าจะไปไหน , ที่ไหนมีไอศกรีมขาย , จะไปกรุงเทพเมื่อไหร่ เป็นต้น คำนี้ต่างจากอนิยมสรรพนามตรงที่มักจะใช้ในรูปประโยคของคำถามโดยเฉพาะ ในขณะที่คำอนิยมสรรพนามนั้นเป็นคำที่จะไม่ใช้ในรูปประโยคคำถาม

5. คำสรรพนามที่ใช้เพื่อแทนคำนามในการแยกคำให้เป็นส่วนๆ หรือรวมพวก ชี้ซ้ำ เรียกว่า วิภาคสรรพนาม เช่นคำว่า บ้าง ต่าง บรรดา พวก กัน ตัวอย่างการใช้ สมชายกับสมศรีกินข้าวด้วยกัน บรรดานักเรียนต่างพากันขึ้นรถ ทหารบ้างเดินเร็วบ้างเดินช้า เป็นต้น

6. คำสรรพนามที่ใช้ในด้านหน้าของคำหรือประโยค เพื่อทำหน้าที่เชื่อมคำ หรือประโยคเข้าด้วยกันเป็นประโยคเดียว เรียกว่า ประพันธสรรพนาม ได้แก่คำว่า อัน ที่ ซึ่ง ผู้ เป็นต้น ตัวอย่างการใช้ เขาเป็นคนไทยซึ่งเคยไปศึกษาที่ต่างประเทศ , คนที่เป็นคนดีจะต้องมีความกตัญญู , เป็นต้น

7. คำสรรพนาม ที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ด้านหน้า เพื่อให้รู้ถึงฐานะ เพศ หรืออาชีพ เช่น ครูคนนี้ทำหน้าที่ได้ดีมาก , คุณท่านนอนหลับอยู่ที่ด้านบน , นายหนุ่ยเป็นคนสวนของบ้านนี้ , คุณนายเป็นภรรยาของคุณท่าน เป็นต้น