คำไทยแท้คือ หลักการสังเกต ลักษณะคําไทยแท้ ตัวอย่างคําไทยแท้

คําไทยในภาษาไทยแท้มีลักษณะอย่างไร คําไทยแท้มีอะไรบ้าง หลักการสังเกตคําไทยแท้ ลักษณะของคําไทยแท้ คำไทยแท้คือ ตัวอย่างคําไทยแท้

คำไทยแท้คือ หลักการสังเกต ลักษณะคําไทยแท้ ตัวอย่างคําไทยแท้

ภาษาไทยนั้นได้ยืมคำมาจากภาษาอื่นๆ อยู่มาก แต่ภาษาไทยเองก็มีคำไทยแท้อยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งคำไทยแท้นั้นเป็นคำที่มีลักษณะเฉพาะตัวดังต่อไปนี้

ลักษณะคําไทยแท้

1. คำไทยแท้ส่วนมากจะมีพยางค์เดียว ไม่ว่าคำนั้นจะเป็นคำนาม คำสรรพนาม หรือกริยาก็ตาม เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง หมา แมว ฯลฯ ซึ่งลักษณะคำแบบนี้เรียกว่าคำโดด อย่างไรก็ตามคำไทยแท้จะสามารถมีหลายพยางค์ได้เช่นกัน อันเกิดจากหลายที่มา เช่น การกร่อนเสียง การแทรกคำ และการเติมพยางค์ลงไปหน้าคำมูล

2. ลักษณะของคำไทยแท้จะไม่มีการใช้ตัวการันต์ และจะไม่นิยมใช้คำควบกล้ำ ทั้งยังเป็นการใช้คำสกดที่ตรงกับมาตรา เช่น ไก่ เป็ด คน หมู วัว ควาย นอน กิน เป็นต้น

3. ลักษณะของคำไทยแท้ เมื่อนำเอามาเรียงกันโดยสลับตำแหน่ง มักจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไป เช่น เดินทาง-ทางเดิน , ไก่ไข่-ไข่ไก่ ,กินน้ำ-น้ำกิน เป็นต้น

4. คำไทยแท้จะใช้วรรณยุกต์ได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป เพื่อแสดงความหมายของคำนั้นๆ

การสังเกตว่าคำไหนเป็นคำไทยแท้

– เป็นคำโดดๆ ที่เมื่อเห็น หรือได้ยินก็ทราบถึงความหมายของคำนั้นๆ ได้ในทันที เช่น หมา แมว หมู ไก่ เป็ด คน ฯลฯ ส่วนคำที่มีหลายพยางค์ (แต่ความหมายเดียวกัน) ให้สินนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นคำที่มาจากภาษาอื่น ไม่ว่าจะเป็น สุกร สุนัข มนุษย์ วิฬาร์ เป็นต้น

– เป็นคำที่มีตัวสะกดตัวเดียว และไม่มีตัวสะกดตามหลัง ตัวสะกดของคำจะตรงตามมาตรา ไม่มีการซ่อนรูปแปลงรูป เช่น มด เป็ด นก เสือ กบ เป็นต้น นอกจากนั้นหากเป็นคำควบกล้ำให้สันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะเป็นคำที่มาจากภาษาอื่น เพราะคำไทยแท้จะไม่นิยมใช้คำควบกล้ำของ ร และ ล

– เป็นคำที่เมื่อเปลี่ยนวรรณยุกต์ขึ้นต่ำหรือลงสูง ความหมายจะมีการเปลี่ยนไปด้วย เช่น เสือ (สัตว์ป่าชนิดหนึ่ง) เสื่อ (ที่ปูนอนทำจากต้นกก) เสื้อ (เสื้อผ้าสำหรับใส่) , หา (ค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ห่า (โรคร้ายแรงชนิดหนึ่ง) ห้า (จำนวนนับ) เป็นต้น

– คำไทยแท้จะไม่มีมีการใช้ตัวการันต์ หากพบแสดงว่าเป็นคำที่มาจากภาษาอื่น

– คำไทยแท้จะมีการนำเอามาประสมกันแล้วได้เป็นความหมายอีกอย่างหนึ่ง เช่น แม่+ยาย = แม่ยาย , ลูก + สาว = ลูกสาว เป็นต้น

– คำไทยแท้ส่วนใหญ่จะไม่มีการใช้พยัญชนะบางตัว ได้แก่ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ศ ษ ฬ แต่จะมีคำที่ยกเว้นอยู่หลายคำ เช่น ฆ่า เฆี่ยน ใหญ่ หญ้า เฒ่า ฆ้อง ตะเฆ่ ระฆัง ฆ้อง ธง เธอ สำเภา ณ ภาย เศร้า ศึก ศอก ศอ ศก ซึ่งเป็นคำไทยแท้จริงๆ