20 ไม้ม้วน : บทกลอนผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ (กาพย์ยานี 11)

ตัวอย่างกาพย์ยานี11 20 ไม้ม้วน : ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ บทกลอนผู้ใหญ่หาใหม่ ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ

20 ไม้ม้วน : บทกลอนผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ (กาพย์ยานี 11)

กาพย์ยานี 11 คืออะไร

กาพย์ยานี เป็นคำประพันธ์ไทยประเภทกาพย์ที่กวีนิยมแต่งมากที่สุด มีทั้งแต่งสลับกับคำประพันธ์ประเภทอื่นและแต่งเพียงลำพัง กาพย์ยานีบทหนึ่งมีสองบาท บาทละ 11 คำ คนทั่วไปจึงนิยมเรียกว่า กาพย์ยานี 11

ตัวอย่าง กาพย์ยานี 11 บทกลอนผู้ใหญ่หาผ้าใหม่

ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ
ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู
จะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู
สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง
บ้าใบ้ถือใยบัว หูตามัวมาใกล้เคียง
เล่าท่องอย่าละเลี่ยง ยี่สิบม้วนจำจงดี