ราคายาง ชาวสวนยางขู่ประท้วงรัฐแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ 5 ต.ค.นี้

ราคายาง เครือข่ายชาวสวนยาง 16 จังหวัด เตรียมเคลื่อนไหวอีกครั้งในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำอีกครั้ง

ราคายาง ชาวสวนยางขู่ประท้วงรัฐแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ 5 ต.ค.นี้

ชาวสวนยางขู่ประท้วงรัฐแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ 5 ต.ค.นี้

 

เครือข่ายชาวสวนยาง 16 จังหวัด เตรียมเคลื่อนไหวอีกครั้งในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำอีกครั้ง

 

เครือข่ายชาวสวนยาง 16 จังหวัด เตรียมเคลื่อนไหวอีกครั้งในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำอีกครั้ง โดยแกนนำเครือข่ายชาวสวนยาง 16 จังหวัด หารือร่วมกันที่วัดท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี และมีมติว่าจะเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้งในวันที่ 5 ต.ค.นี้ที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ขณะที่ชาวสวนยางบางส่วนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าปัจจัยการผลิต เพราะไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เตรียมเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องราคายางพาราเช่นกัน