วิบากกรรมคืออะไร หมายถึงอะไร การบรรเทาวิบากกรรมให้เบาบางลง

วิบากกรรมคืออะไร วิบากกรรมหมายถึงอะไร การบรรเทาวิบากกรรมให้เบาบางลง

วิบากกรรมคืออะไร หมายถึงอะไร การบรรเทาวิบากกรรมให้เบาบางลง

วิบากกรรมคืออะไร วิบากกรรมหมายถึงอะไร

วิบากกรรมนั้นเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง ที่เคยทำมาในอดีต ทั้งชาติก่อน และชาติปัจจุบัน แต่ก็ยังมีผลมาจนถึงช่วงเวลาในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นล้วนแล้วแต่เกิดมาจากวิบากกรรมด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นหลายๆ คนที่กำลังเผชิญอยู่กับวิบากกรรม จึงมักจะหาวิธีในการหลุดพ้นจากความทุกข์นั้น ซึ่งแนวทางในการบรรเทาวิบากกรรมให้เบาบางลงไปนั้น มีดังต่อไปนี้

แนวทางการบรรเทาวิบากกรรมให้เบาบางลง

การทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับเจ้ากรรมนายเวร และสัมภเวสีทั้งหลาย ตลอดจนญาติมิตรที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อของคนไทยนั้น เชื่อกันว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นเป็นต้นเหตุแห่งวิบากกรรม ดังนั้นวิธีการบรรเทาวิบากกรรมนั้นลง คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้น รวมถึงเหล่าสัมภเวสีต่างๆ ด้วย วิธีการทำบุญที่เชื่อกันว่าได้ผลมากคือ การไถ่ชีวิต ปล่อยนกปล่อยปลา

การบวชพระ บวชชี เป็นวิธีการทำบุญอีกวิธีหนึ่ง ที่เชื่อกันว่าได้อานิสงส์กว่าการทำบุญแบบทั่วไป นั่นคือการอุทิศตนบวชรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ทั้งนี้เพราะว่าการเป็นนักบวชในศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะเป็นการบวชพระ หรือบวชชี จะต้องมีการรักษาศีลที่มากกว่าฆราวาสทั่วไป ส่งผลทำให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญมากกว่านั่นเอง ดังนั้นวิธีการนี้จึงเป็นวิธีการที่คนที่มีวิบากกรรมเยอะ จะอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

การขออโหสิกรรม เป็นวิธีการให้อภัยทานอย่างหนึ่ง นั่นคือการไม่ถือโทษ การละวางความอาฆาตมาดร้าย การปล่อยวางความแค้นความโกรธซึ่งกันและกัน โดยทั่วไปแล้วมีความเชื่อว่า เจ้ากรรมนายเวรบางชนิดนั้น สามารถที่จะปล่อยวางความแค้นความโกรธได้ หากมีการร้องขอกันอย่างเป็นพิธีรีตอง โดยอาจจะมีการต่อรองอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กันเป็นการตอบแทน นอกจากนั้นแล้วการขออโหสิกรรม จะต้องอโหสิกรรมให้กันทั้งสองฝ่าย ไม่ควรเป็นฝ่ายขออย่างเดียว จะต้องอโหสิกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรด้วย

การต่อรอง หรือการไกล่เกลี่ย เป็นแนวทา เทวะบำบัดชนิดหนึ่ง ที่ผู้มีวิบากกรรม มักจะใช้เมื่อไม่สามารถหาทางแก้กรรมของตนเองได้ นั่นคือการเชิญผู้ทรงศีล ร่างทรง หรือ ผู้ที่มีความสามารถติดต่อกับเจ้ากรรมนายเวร เทพ เทวดาทั้งหลายมาทำพิธีต่อรอง โดยการเสนอข้อแลกเปลี่ยนกับเจ้ากรรมนายเวร เพื่อให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมนั้น อาทิ การสร้างศาลให้เจ้ากรรมนายเวร การบวชให้ หรือการทำบุญ การให้เครื่องเซ่น อันนี้ก็แล้วแต่จะมีการติดต่อแลกเปลี่ยนกันเช่นไร

การทำสมาธิเจริญภาวนา หมายถึงการทำสมาธิ แผ่นส่วนบุญสวนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยตรง โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องบวชเป็นภิกษุ หรือ บวชชี ซึ่งคุณสามารถทำจิตสงบนิ่งจนเป็นสมาธิได้แม้จะอยู่บ้าน