สุขภาพหมายถึง สุขภาพดีคืออะไร วิธีดูแลสุขภาพตนเองแข็งแรง

สุขภาพหมายถึง สุขภาพดีคืออะไร วิธีดูแลสุขภาพตนเองแข็งแรง

สุขภาพหมายถึง สุขภาพดีคืออะไร วิธีดูแลสุขภาพตนเองแข็งแรง

สุขภาพหมายถึง สุขภาพดีคืออะไร

สุขภาพ เป็นคำที่หมายถึงสภาพร่างกายที่ปลอดจากภัยอันตรายตลอดจนมีสภาพทางร่างกายปราศจากโรค ทั้งมีสภาพทางจิตที่อยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์ ทั้งนี้คำว่าสุขภาพ ปัจจุบันได้รับการนิยมทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าหมายถึงภาวะที่ร่างกายมีความแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งภาวะทางร่างกาย และภาวะทางจิต ในขณะที่ พรบ. สุขภาพแห่งชาติปี พ.ศ. 2545 ได้ให้นิยามเกี่ยวกับคำว่าสุขภาพเอาไว้ ว่า “ภาวะที่มีความสมบูรณ์พร้อมทางร่างกาย จิตใจ ไม่เป็นโรค ไม่มีภัยอันตราย และมีสภาพแวดล้อม ในการช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดีอยู่ตลอด”

ดังนั้นเราสามารถกล่าวได้ว่า สุขภาพ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

– ปัจจัยด้านความปลอดภัย (Safe)เป็นปัจจัย ที่หมายถึงการที่ร่างกาย และจิตใจไม่ได้รับอันตราย และการบาดเจ็บ
– ปัจจัยด้านความไม่มีโรค (Sound) เป็นปัจจัยที่หมายถึง การที่ร่างกายมีความแข็งแรง ปราศจากโรคต่างๆ

วิธีดูแลสุขภาพตนเองแข็งแรง สำหรับการมีสุขภาพที่ดีนั้น สามารถปฏิบัติตนได้ ดังต่อไปนี้

1. มีสุขอนามัยที่ดี หมายถึงการรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างเคร่งครัด เพราะเชื้อโรคนั้นจะมีการกระจายตัวอยู่ทั่วไป ในอากาศ น้ำ หรือแม้กระทั่งการติดต่อระหว่างคนสู่คน ดังนั้นการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือการรักษาความสะอาดของร่างกาย และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความสกปรก ตลอดจนการอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ แนวทางการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี คือการรักษาความสะอาดกับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

2. ใช้น้ำ ที่สะอาด และมีความปลอดภัย ทั้งนี้น้ำเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ขาดไม่ได้เลยในการดำรงชีวิตของมนุษย์เรา อย่างไรก็ตามโรคร้ายแรง และเชื้อโรคหลายชนิดสามารถอาศัยในน้ำได้และใช้ช่องทางนี้ในการเกิดการระบาด นอกจากนั้นพวกสารพิษต่างๆ ก็สามารถปะปนอยู่ในน้ำได้ การนำเอาน้ำมาใช้จึงจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัยโดยการใช้กระบวนการต่างๆ ทำให้น้ำมีความสะอาด ลดการปนเปื้อนได้มากที่สุด

3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยนอกเหนือจากการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่แล้วยังจะต้องลดการรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มบางประเภทที่บั่นทอนร่างกายลง เช่น อาหารที่มีน้ำตาล เกลือ ในปริมาณสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม เป็นต้น สำหรับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ จะเป็นอาหารที่มีผักและผลไม้เป็นส่วนประกอบสำคัญ

4. ออกกำลังกายเป็นประจำ การออกกำลังกายนั้นเป็นกระบวนการทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานและสามารถขับสารพิษต่างๆ ออกมาพร้อมกับเหงื่อได้ นอกจากนั้นการออกกำลังกายเป็นประจำ ก็ยังช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ทำงานได้เต็มที่อีกด้วย ส่งผลทำให้ร่างกายแข็งแรง เป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ยาก ทั้งยังสามารถป้องกันโรคร้ายได้อีกหลายชนิด

5. การพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายนั้นมีระบบภูมิคุ้มกัน ที่จะทำงานได้เต็มที่เมื่อร่างกายพักผ่อน ดังนั้นการพักผ่อนที่เพียงพอ จึงเป็นแนวทางทำให้สุขภาพแข็งแรง ป้องกันโรคภัยต่างๆ ได้อย่างดี