สุริยุปราคาคืออะไร ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาภาษาอังกฤษ

สุริยุปราคาคืออะไร ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคา ภาษาอังกฤษ Eclipse of the sun

สุริยุปราคาคืออะไร ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาภาษาอังกฤษ

สุริยุปราคา ภาษาอังกฤษ Eclipse of the sun

สุริยุปราคาหรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันว่า สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์นั้นมีการโคจรมาอยู่ในระดับเดียวกัน (ดวงจันทร์จะอยู่ตรงกลาง ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก) เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้บางส่วนบางพื้นที่ของโลกนั้นจะมองเห็นว่าดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ไป ซึ่งอาจจะเป็นการบดบังทั้งดวง หรือแค่บางส่วนก็ได้ มีการศึกษาพบว่า ในแต่ละปีจะเกิดสุริยุปราคาแบบบดบังแค่บางส่วนประมาณ 2-5 ครั้ง ในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก

สำหรับประเภทของสุริยุปราคาร มี 4 ชนิดดังนี้

สุริยุปราคาแบบแบบเต็มดวง (Total Eclipse) เป็นปรากฏการณ์ สุริยุปราคา ที่ดวงจันทร์จะสามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้แบบเต็มดวงสมบูรณ์ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมาก อาจต้องรอหลายสิบปีจึงจะเกิดขึ้นสักครั้ง
สุริยุปราคาแบบวงแหวน (Annular Eclipse ) เป็นรูปแบบของสุริยุปราคาเต็มดวงอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไขว่าดวงจันทร์จะอยู่ห่างจากโลกมาก ทำให้มองเห็นว่าดวงจันทร์จะดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ เมื่อบดบังดวงอาทิตย์แล้วจะเกิดแสงเป็นวงแหวนขึ้นรอบดวงจันทร์
สุริยุปราคาแบบบางส่วน (Partial Eclipse) เป็นสุริยุปราคาชนิดบดบังบางส่วนของดวงอาทิตย์เท่านั้น
สุริยุปราคาแบบผสม (Hybrid Eclipse) เป็นลักษณะการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา ที่อิทธิพลจากความโค้งของโลกทำให้แนวคราสมองเห็นได้ทั้งสุริยุปราคาเต็มดวง และสุริยุปราคาแบบบางส่วน

สุริยุปราคานั้นถือได้ว่าเป็นอุปราคา (เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ที่เกิดจากการที่ดาวบริวาร มาบดบังต้นกำเนิดแสง) ที่เกิดขึ้นได้เฉพาะในช่วงที่ดวงจันทร์มีดิถี หรือเฟสจันทร์ดับ (วาระที่ดวงจันทร์จะหันด้านมืดเข้าหาโลก) เท่านั้น

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา

สุริยุปราคานั้นเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นโดยเฉพาะสุริยุปราคาแบบเต็มดวง โดยมีการบันทึกในประวัติศาสตร์ ว่าเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ก่อนพ.ศ. 41 ปีนั้นเป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสที่ยิ่งใหญ่ เพราะช่วงเวลากลางวันนั้นถูกเปลี่ยนให้เป็นเวลากลางคืนอย่างสิ้นเชิง ถึงกับทำให้ผู้คนในสมัยก่อนนั้นเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะอาณาจักรเปอร์เซียและเมเดส ที่ทำสงครามกันอยู่ต้องสงบศึกและหันมาเจรจาสันติภาพทันที เพราะหวาดกลัวต่อสุริยคราสในครั้งนั้น

สุริยุปราคาในประเทศไทย

สุริยุปราคาในประเทศไทยเองก็มีการเกิดขึ้นแบบเต็มดวงมาแล้วหลายครั้ง เท่าที่มีการบันทึกเอาไว้คือในรัชสมัยพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยา แต่เป็นสุริยคราสแบบไม่เต็มดวง เนื่องจากสยามประเทศไม่ได้อยู่ในแนวของคราสมืด อย่างไรก็ตามต่อมา ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงขึ้นที่ ต. หว้ากอ จ. ประจวบคีรีขันธ์ เป็นครั้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของไทย (เพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ถูกทำนายว่าจะเกิดขึ้นโดย ร.4 เอง) แม้ว่าจะมีการเกิดของปรากฏการณ์สุริยคราสเต็มดวงในประเทศไทยต่อมาอีกถึง 4 ครั้งด้วยกันก็ตาม
สุริยคราสเต็มดวงครั้งล่าสุดของไทยเกิดเมื่อ 24 ตุลาคม 2538 เป็นสุริยคราส ที่สามารถเห็นได้หลายจังหวัดทั่วประเทศ