คำสรรพนามคืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำสรรพนาม ตัวอย่างคำสรรพนามมีอะไรบ้าง

คำสรรพนามคืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำสรรพนาม ตัวอย่างคำสรรพนามมีอะไรบ้าง

มกราคม 9, 2017 admin 0

คำสรรพนามคืออะไร คำสรรพนามนั้นเป็นคำที่ใช้ในการเรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของแทนคำนาม โดยมีประโยชน์ในการใช้เพื่อไม่ต้องเรียกคำนามนั้นๆ ซ้ำบ่อยครั้ง หรือการหลีกเลี่ยงการเรียกชื่อโดยตรง สำหรับคำสรรพนามนั้นมีอยู่ 7 ประเภท ดังต่อไปนี้ครับ ประเภทคำสรรพนามในภาษ […]

คำไวพจน์คืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำไวพจน์ ตัวอย่างคำไวพจน์มีอะไรบ้าง

คำไวพจน์คืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำไวพจน์ ตัวอย่างคำไวพจน์มีอะไรบ้าง

มกราคม 9, 2017 admin 0

คำไวพจน์คืออะไร   คำไวพจน์ หรือการหลากคำนั้นเป็นคำที่หมายถึง คำที่มีความหมายเดียวกันแต่สามารถเรียกได้หลายคำต่างกันไป หรืออาจจะหมายถึงคำที่มีการเขียนต่างกัน แต่ให้ความหมายที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันก็ได้ (ตามความหมายจากพจจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถา […]

คำนามคืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำนาม ตัวอย่างคำนามมีอะไรบ้าง

คำนามคืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำนาม ตัวอย่างคำนามมีอะไรบ้าง

มกราคม 9, 2017 admin 0

คำนามคืออะไร คำนามนั้นเป็นคำพื้นฐานชนิดหนึ่งในภาษาไทย โดยเป็นคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ พืช สถานที่ อาการ ฯลฯ ซึ่งคำนามนั้นเป็นคำที่จัดเป็นคำชนิดแรกที่ต้องมีในภาษาไทย (ภาษาไทยจะประกอบด้วย นาม+กริยา+กรรม จึงจะสมบูรณ์ครบประโยค) คำนามนั้นแบ่งออกเป็น […]

คำไทยแท้คือ หลักการสังเกต ลักษณะคําไทยแท้ ตัวอย่างคําไทยแท้

คำไทยแท้คือ หลักการสังเกต ลักษณะคําไทยแท้ ตัวอย่างคําไทยแท้

มกราคม 9, 2017 admin 0

ภาษาไทยนั้นได้ยืมคำมาจากภาษาอื่นๆ อยู่มาก แต่ภาษาไทยเองก็มีคำไทยแท้อยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งคำไทยแท้นั้นเป็นคำที่มีลักษณะเฉพาะตัวดังต่อไปนี้ ลักษณะคําไทยแท้ 1. คำไทยแท้ส่วนมากจะมีพยางค์เดียว ไม่ว่าคำนั้นจะเป็นคำนาม คำสรรพนาม หรือกริยาก็ตาม เช่น พ่อ แม่ พี […]