ข้อมูลคือ ข้อมูลหมายถึงอะไร ความสำคัญ ประเภทของข้อมูล

ข้อมูลคือ ข้อมูลหมายถึงอะไร ความสำคัญ ประเภทของข้อมูล

กุมภาพันธ์ 13, 2017 admin 0

ข้อมูล ข้อมูล หมายถึง อะไร ข้อมูลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Data นั้นหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้น ข้อเท็จจริงต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีการบันทึกไว้ในลักษณะของการจดบันทึกเป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ นอกเหนือจากข้อมูลประเภทที่มีการจดบันทึกแ […]