คำอุทานคืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำอุทาน ตัวอย่างคำอุทานมีอะไรบ้าง

คำอุทานคืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำอุทาน ตัวอย่างคำอุทานมีอะไรบ้าง

มีนาคม 13, 2017 admin 0

คำอุทานนั้นเป็นคำชนิดหนึ่ง ที่หมายถึงคำที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อแสดงถึงอารมณ์ต่างๆ เช่น ดีใจ เสียใจ เศร้า กลัดกลุ้ม เจ็บปวด สงสาร ตื่นเต้น เป็นต้น ซึ่งคำอุทานนั้นปกติเป็นคำที่ไม่มีความหมาย และเป็นคำที่อยู่ต่อหน้ารูปประโยค ซึ่งจะตามด้วยเครื่องหมายอัศเจ […]

คำสันธานคืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำสันธาน ตัวอย่างคำสันธานมีอะไรบ้าง

คำสันธานคืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำสันธาน ตัวอย่างคำสันธานมีอะไรบ้าง

มีนาคม 13, 2017 admin 0

คำสันธาน เป็นคำประเภทหนึ่ง ที่มีหน้าที่ในการเชื่อมคำ ข้อความหรือประโยคที่อยู่ติดกันให้เป็น คำหรือข้อความเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลทำให้ประโยค หรือข้อความนั้นๆ มีรูปแบบที่กระชับ กร่อนคำที่ไม่ต้องการเอ่ยซ้ำทิ้งไปและมีความสละสลวยไม่ฟุ่มเฟือย คำสันธาน มี 4 ประ […]

คําราชาศัพท์หมวดกริยา อาการ ทั้งหมด

คําราชาศัพท์หมวดกริยา อาการ ทั้งหมด

มีนาคม 13, 2017 admin 0

คําราชาศัพท์หมวดกริยา คำสามัญ ราชาศัพท์ กิน เสวย ชอบ โปรด นั่ง ประทับ นอน บรรทม ให้ พระราชทาน (เรา)  ให้สิ่งของ ที่ใหญ่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย (เรา)  ให้สิ่งของที่เล็กสามารถจับถือได้ ทูลเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ดู ทอดพระเนตร รู้ ทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพร […]

คําไวพจน์คำพูด คําที่แปลว่าคำพูดมีอะไรบ้าง

คําไวพจน์คำพูด คําที่แปลว่าคำพูดมีอะไรบ้าง

มีนาคม 13, 2017 admin 0

คําไวพจน์ คำพูด คําที่แปลว่าคำพูดมีอะไรบ้าง คําไวพจน์พูด สนทนา / กล่าว / สื่อสารทางวาจา คําไวพจน์คำพูด วาจา / วจี / วัจนะ / พจนา / พากย์ / ถ้อย / วัจนา

คําไวพจน์นักปราชญ์ คําที่แปลว่านักปราชญ์มีอะไรบ้าง

คําไวพจน์นักปราชญ์ คําที่แปลว่านักปราชญ์มีอะไรบ้าง

มีนาคม 13, 2017 admin 0

คําไวพจน์ นักปราชญ์ คําที่แปลว่านักปราชญ์มีอะไรบ้าง ธีร์ / ธีระ / ปราชญ์ / เธียร / บัณฑิต / เมธ / เมธี / เมธา / ปรียา / เชาวลิต / พิชญ์

คําไวพจน์ดอกบัว คําที่แปลว่าดอกบัวมีอะไรบ้าง

คําไวพจน์ดอกบัว คําที่แปลว่าดอกบัวมีอะไรบ้าง

มีนาคม 13, 2017 admin 0

คําไวพจน์ ดอกบัว คําที่แปลว่าดอกบัวมีอะไรบ้าง นิโลตบล / นลิน / ปทุม / สัตตบรรณ / ปัทมา / บุษกร / กช / อุบล / บงกช / นิลุบล / สัตตบงกช / จงกลนี / บุณฑริก / ปทุมา / สาโรช / รวินท์

คําไวพจน์สวรรค์ คําที่แปลว่าสวรรค์มีอะไรบ้าง

คําไวพจน์สวรรค์ คําที่แปลว่าสวรรค์มีอะไรบ้าง

มีนาคม 13, 2017 admin 0

คําไวพจน์ สวรรค์ คําที่แปลว่าสวรรค์มีอะไรบ้าง ไตรทิพย์ / สรวง / ไตรทศาลัย / สุราลัย / สุริยโลก / ศิวโลก / สุขาวดี / สุคติ / เทวโลก

1 2 3 4