คําราชาศัพท์หมายถึงอะไร ความหมายของคำราชาศัพท์

คําราชาศัพท์หมายถึงอะไร ความหมายของคำราชาศัพท์

เมษายน 13, 2017 admin 0

คําราชาศัพท์ คําราชาศัพท์หมายถึงอะไร ความหมาย ราชาศัพท์แปลตามศัพท์ว่า ศัพท์หรือถ้อยคำสำหรับพระราชา แต่สำหรับการนำมาใช้ในวิชาภาษาไทยนั้น หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปซึ่งจัดว่าเป็นคำสุภาพในการสื่อสาร หรือหมายถึง การใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องตามฐา […]

สุขภาพหมายถึง สุขภาพดีคืออะไร วิธีดูแลสุขภาพตนเองแข็งแรง

สุขภาพหมายถึง สุขภาพดีคืออะไร วิธีดูแลสุขภาพตนเองแข็งแรง

เมษายน 13, 2017 admin 0

สุขภาพหมายถึง สุขภาพดีคืออะไร สุขภาพ เป็นคำที่หมายถึงสภาพร่างกายที่ปลอดจากภัยอันตรายตลอดจนมีสภาพทางร่างกายปราศจากโรค ทั้งมีสภาพทางจิตที่อยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์ ทั้งนี้คำว่าสุขภาพ ปัจจุบันได้รับการนิยมทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าหมายถึงภาวะที่ร่างกายมีควา […]