สุริยุปราคาคืออะไร ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาภาษาอังกฤษ

สุริยุปราคาคืออะไร ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาภาษาอังกฤษ

พฤษภาคม 13, 2017 admin 0

สุริยุปราคา ภาษาอังกฤษ Eclipse of the sun สุริยุปราคาหรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันว่า สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์นั้นมีการโคจรมาอยู่ในระดับเดียวกัน (ดวงจันทร์จะอยู่ตรงกลาง ระหว่างดวงอาทิตย์ก […]

ลักษณะนามคืออะไร ตัวอย่างคำลักษณะนาม ประเภทคำลักษณะนาม

ลักษณะนามคืออะไร ตัวอย่างคำลักษณะนาม ประเภทคำลักษณะนาม

พฤษภาคม 13, 2017 admin 0

คำลักษณะนามคืออะไร ลักษณะนามนั้นเป็นคำที่ใช้บ่งบอกประเภท หรือชนิดของคำนาม ซึ่งเป็นคำที่ช่วยขยายความหมายของคำนามนั้นว่ามีลักษณะอย่างไร เป็นแบบไหน ซึ่งลักษณะนามนั้นแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1. ลักษณะนามบอกชนิด เป็นลักษณะนาม ที่มีการใช้เพื่อบอกชนิดของ […]

โรคไม่ติดต่อหมายถึงอะไร ตัอย่างโรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง โรคไม่ติดต่อในปัจจุบัน

โรคไม่ติดต่อหมายถึงอะไร ตัอย่างโรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง โรคไม่ติดต่อในปัจจุบัน

พฤษภาคม 13, 2017 admin 0

โรคไม่ติดต่อหมายถึงอะไร ความหมายของโรคไม่ติดต่อ โรคไม่ติดต่อ (Non Communicable Disease) เป็นอาการของกลุ่มโรค และความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย แต่จะไม่มีการติดต่อแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ดังนั้นผู้ป่วยเหล่านี้จึงสามารถอยู่ร่วมกับคนทั่วไปที่ไม่ได […]