โรคติดต่อคืออะไร โรคติดต่อหมายถึงและมีลักษณะอย่างไร

โรคติดต่อคืออะไร โรคติดต่อหมายถึงและมีลักษณะอย่างไร

มิถุนายน 13, 2017 admin 0

โรคติดต่อคืออะไร โรคติดต่อหมายถึงอะไร สำหรับโรคติดต่อนั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้น แล้วสามารถติดต่อไปสู่ผู้อื่นได้โดยผ่านทางพาหะนำโรคประเภทต่างๆ ซึ่งโรคติดต่อนั้นนอกจากจะเกิดจากเชื้อโรค ที่เป็นตัวการก่อให้เกิดโรคต่างๆ แล้ว ปัจจัยในการระบาดยังรวมถึงพฤติกรรมข […]

จันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์คืออะไร (จันทรคราส กบกินเดือน)

จันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์คืออะไร (จันทรคราส กบกินเดือน)

มิถุนายน 13, 2017 admin 0

จันทรุปราคา ภาษาอังกฤษ lunar eclipse จันทรุปราคา หรือที่คนไทยเรียกติดปากกันว่า ราหูอมจันทร์ (บ้างก็เรียก จันทรคราส , กบกินเดือน) เป็นปรากฏการณ์อุปราคาชนิดหนึ่ง (หมายถึงปรากฏการณ์ที่มีดาวเคราะห์หรือวัตถุ โคจรมาบดบังต้นกำเนิดของแสง หรือที่มาของแสง) ที่ […]