ปรับเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิตจาก 20% ต่อปี เหลือ 18% ลูกค้าตลาดล่างลดฮวบ

ปรับเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิตจาก 20% ต่อปี เหลือ 18% ลูกค้าตลาดล่างลดฮวบ

กันยายน 4, 2017 admin 0

ปรับเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิตจาก 20% ต่อปี เหลือ 18% ลูกค้าตลาดล่างลดฮวบ นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูเมอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต สมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า เกณฑ์ควบคุมธุรกิจบัตรเครด […]

อิทธิบาท 4 หลักธรรม ในการทํางานร่วมกัน ธรรมะกับการทำงานเป็นทีม

อิทธิบาท 4 หลักธรรม ในการทํางานร่วมกัน ธรรมะกับการทำงานเป็นทีม

สิงหาคม 10, 2017 admin 0

อิทธิบาท 4 คืออะไร ความหมายของ อิทธิบาท 4 อิทธิบาท 4 นั้นเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ให้สามารถประสบความสำเร็จได้ ตามแนวความเชื่อของทางพุทธศาสนา โดยหากมีการนำเอาอิทธิบาท 4 ไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ก็สามารถทำให้ชีวิตมีความสำเร็จสมกับที่ตั้งใจไ […]

หลักคุณธรรมจริยธรรม ในการดําเนินชีวิตและการทำงาน

หลักคุณธรรมจริยธรรม ในการดําเนินชีวิตและการทำงาน

สิงหาคม 10, 2017 admin 0

หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน คุณธรรมและจริยธรรม นั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุข โดยมีความหมายถึงการมุ่งเน้นความผาสุกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ คุณธรรมและจริยธรรมนั้นประกอบไปด้วย หลักคุณธรร […]

หลักสัปปุริสธรรม 7 กับเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตตามสายกลาง

หลักสัปปุริสธรรม 7 กับเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตตามสายกลาง

สิงหาคม 9, 2017 admin 0

หลักสัปปุริสธรรม 7 คืออะไร ความหมายของ หลักสัปปุริสธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 เป็นแนวทาง หรือหลักในการดำเนินชีวิตตามหลักของทางสายกลาง เพื่อให้สามารถดำเนชีวิตได้อย่างสะดวก ราบรื่น ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไปกับสิ่งรอยตัวมากนัก ซึ่งหลักสัปุริสธรรม 7 ประการนั้นจะช่วยท […]

หลักธรรม สังคหวัตถุ 4 การนําไปใช้กับการทํางาน

หลักธรรม สังคหวัตถุ 4 การนําไปใช้กับการทํางาน

สิงหาคม 9, 2017 admin 0

สังคหวัตถุ 4 คืออะไร ความหมายของ สังคหวัตถุ 4 สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรม หรือหลักในการดำเนินชีวิต ตามความเชื่อทางศาสนาพุทธ ที่เชื่อกันว่าเมื่อยึดหลักสังคหวัตถุ ในชีวิตประจำวันแล้ว จะช่วยทำให้สามารถผูกใจคนอื่นได้ ช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นได้อย่า […]

ศีล 8 มีข้อห้ามอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล

ศีล 8 มีข้อห้ามอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล

สิงหาคม 8, 2017 admin 0

ศีล 8 คืออะไร ความหมายของ ศีล 8 ในศาสนาพุทธนั้น นอกจากศีล 5 ที่พุทธศาสนิกชนจะต้องรักษา ปฏิบัติตามเพื่อความสงบร่มเย็นในชีวิตแล้ว ยังมีศีล 8 ที่คฤหัสถ์มักจะใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยการถือศีล 8 นั้นเชื่อกันว่าจะทำให้จิตใจผ่องใส […]

20 ไม้ม้วน : บทกลอนผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ (กาพย์ยานี 11)

20 ไม้ม้วน : บทกลอนผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ (กาพย์ยานี 11)

กรกฎาคม 27, 2017 admin 0

กาพย์ยานี 11 คืออะไร กาพย์ยานี เป็นคำประพันธ์ไทยประเภทกาพย์ที่กวีนิยมแต่งมากที่สุด มีทั้งแต่งสลับกับคำประพันธ์ประเภทอื่นและแต่งเพียงลำพัง กาพย์ยานีบทหนึ่งมีสองบาท บาทละ 11 คำ คนทั่วไปจึงนิยมเรียกว่า กาพย์ยานี 11 ตัวอย่าง กาพย์ยานี 11 บทกลอนผู้ใหญ่หาผ […]

ศีล 5 มีอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 5 พร้อมคำแปล

ศีล 5 มีอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 5 พร้อมคำแปล

กรกฎาคม 26, 2017 admin 0

ศีล 5 คืออะไร ความหมายของ ศีล 5 สำหรับชาวพุทธแล้ว ศีล 5 เป็นศีลที่ถือได้ว่ารักษาได้ง่ายมากที่สุด เนื่องจากมีข้อบังคับน้อย ฆราวาสทั่วไปสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย ไม่เหมือนการรักษาศีลของผู้ปฏิบัติธรรม หรือพระภิกษุสงฆ์ ที่จะมีการงดเว้นข้อห้ามมากมายหลายประก […]

วิบากกรรมคืออะไร หมายถึงอะไร การบรรเทาวิบากกรรมให้เบาบางลง

วิบากกรรมคืออะไร หมายถึงอะไร การบรรเทาวิบากกรรมให้เบาบางลง

กรกฎาคม 26, 2017 admin 0

วิบากกรรมคืออะไร วิบากกรรมหมายถึงอะไร วิบากกรรมนั้นเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง ที่เคยทำมาในอดีต ทั้งชาติก่อน และชาติปัจจุบัน แต่ก็ยังมีผลมาจนถึงช่วงเวลาในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นล้วนแล้วแต่เกิดม […]

คุณธรรม 4 ประการ สําหรับคนไทย อันเป็นแนวพระราชดํารัส

คุณธรรม 4 ประการ สําหรับคนไทย อันเป็นแนวพระราชดํารัส

กรกฎาคม 26, 2017 admin 0

คุณธรรม 4 ประการ นั้นเป็นหลักในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างราบรื่น ซึ่งแนวทางของคุณธรรม 4 ประการนี้ได้รับการพระราชทานมาจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานเอาไว้ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เนื่องในวโ […]

1 2 3 7