จันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์คืออะไร (จันทรคราส กบกินเดือน)

จันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์คืออะไร (จันทรคราส กบกินเดือน)

มิถุนายน 13, 2017 admin 0

จันทรุปราคา ภาษาอังกฤษ lunar eclipse จันทรุปราคา หรือที่คนไทยเรียกติดปากกันว่า ราหูอมจันทร์ (บ้างก็เรียก จันทรคราส , กบกินเดือน) เป็นปรากฏการณ์อุปราคาชนิดหนึ่ง (หมายถึงปรากฏการณ์ที่มีดาวเคราะห์หรือวัตถุ โคจรมาบดบังต้นกำเนิดของแสง หรือที่มาของแสง) ที่ […]

สุริยุปราคาคืออะไร ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาภาษาอังกฤษ

สุริยุปราคาคืออะไร ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาภาษาอังกฤษ

พฤษภาคม 13, 2017 admin 0

สุริยุปราคา ภาษาอังกฤษ Eclipse of the sun สุริยุปราคาหรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันว่า สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์นั้นมีการโคจรมาอยู่ในระดับเดียวกัน (ดวงจันทร์จะอยู่ตรงกลาง ระหว่างดวงอาทิตย์ก […]

ข้อมูลคือ ข้อมูลหมายถึงอะไร ความสำคัญ ประเภทของข้อมูล

ข้อมูลคือ ข้อมูลหมายถึงอะไร ความสำคัญ ประเภทของข้อมูล

กุมภาพันธ์ 13, 2017 admin 0

ข้อมูล ข้อมูล หมายถึง อะไร ข้อมูลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Data นั้นหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้น ข้อเท็จจริงต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีการบันทึกไว้ในลักษณะของการจดบันทึกเป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ นอกเหนือจากข้อมูลประเภทที่มีการจดบันทึกแ […]