จันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์คืออะไร (จันทรคราส กบกินเดือน)

จันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์คืออะไร (จันทรคราส กบกินเดือน)

มิถุนายน 13, 2017 admin 0

จันทรุปราคา ภาษาอังกฤษ lunar eclipse จันทรุปราคา หรือที่คนไทยเรียกติดปากกันว่า ราหูอมจันทร์ (บ้างก็เรียก จันทรคราส , กบกินเดือน) เป็นปรากฏการณ์อุปราคาชนิดหนึ่ง (หมายถึงปรากฏการณ์ที่มีดาวเคราะห์หรือวัตถุ โคจรมาบดบังต้นกำเนิดของแสง หรือที่มาของแสง) ที่ […]

สุริยุปราคาคืออะไร ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาภาษาอังกฤษ

สุริยุปราคาคืออะไร ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาภาษาอังกฤษ

พฤษภาคม 13, 2017 admin 0

สุริยุปราคา ภาษาอังกฤษ Eclipse of the sun สุริยุปราคาหรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันว่า สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์นั้นมีการโคจรมาอยู่ในระดับเดียวกัน (ดวงจันทร์จะอยู่ตรงกลาง ระหว่างดวงอาทิตย์ก […]

โรคไม่ติดต่อหมายถึงอะไร ตัอย่างโรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง โรคไม่ติดต่อในปัจจุบัน

โรคไม่ติดต่อหมายถึงอะไร ตัอย่างโรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง โรคไม่ติดต่อในปัจจุบัน

พฤษภาคม 13, 2017 admin 0

โรคไม่ติดต่อหมายถึงอะไร ความหมายของโรคไม่ติดต่อ โรคไม่ติดต่อ (Non Communicable Disease) เป็นอาการของกลุ่มโรค และความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย แต่จะไม่มีการติดต่อแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ดังนั้นผู้ป่วยเหล่านี้จึงสามารถอยู่ร่วมกับคนทั่วไปที่ไม่ได […]

ข้อมูลคือ ข้อมูลหมายถึงอะไร ความสำคัญ ประเภทของข้อมูล

ข้อมูลคือ ข้อมูลหมายถึงอะไร ความสำคัญ ประเภทของข้อมูล

กุมภาพันธ์ 13, 2017 admin 0

ข้อมูล ข้อมูล หมายถึง อะไร ข้อมูลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Data นั้นหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้น ข้อเท็จจริงต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีการบันทึกไว้ในลักษณะของการจดบันทึกเป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ นอกเหนือจากข้อมูลประเภทที่มีการจดบันทึกแ […]

คำไวพจน์คืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำไวพจน์ ตัวอย่างคำไวพจน์มีอะไรบ้าง

คำไวพจน์คืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำไวพจน์ ตัวอย่างคำไวพจน์มีอะไรบ้าง

มกราคม 9, 2017 admin 0

คำไวพจน์คืออะไร   คำไวพจน์ หรือการหลากคำนั้นเป็นคำที่หมายถึง คำที่มีความหมายเดียวกันแต่สามารถเรียกได้หลายคำต่างกันไป หรืออาจจะหมายถึงคำที่มีการเขียนต่างกัน แต่ให้ความหมายที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันก็ได้ (ตามความหมายจากพจจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถา […]